>> پردازش 50 صدای متفاوت

>> میکرو atmega 8

>> برای کنترل وسایل از طریق فرامین صوتی

* مشاهده  ویدئو عملکرد  *

ورود به سایت

RSS

خبرخوان یافت نشد
Template Design:Dima Group